//accès à la BDD: https://logistics.hec.uliege.be/phpmyadmin/ Toolkit

Beschrijving project


Het project wil een toolkit ontwikkelen om alle e-commerce in een stad duurzaam en emissievrij te organiseren en een gelijk ecologisch speelveld voor alle actoren te bevorderen. De studie onderzoekt ook welke instrumenten van lokale overheden kunnen bijdragen aan een dergelijke duurzame pakketlogistiek.Hoe deze website gebruiken?


1. Gebieden

Het gedeelte "Gebieden" geeft een overzicht van de verschillende gebieden en hun beschrijvingen. Gebruikers kunnen een gebied selecteren om alle van toepassing zijnde maatregelen te bekijken. Zodra de maatregelen worden weergegeven, is het ook mogelijk om verder te gaan door een maatregel te selecteren om de kenmerken ervan weer te geven, zoals naam van de maatregel, beschrijving, hoofddoel, potentiële toepassingsgebieden, vaardigheidsniveau, implementatie (Push/Pull) en kosten (Soft/Hard). Klik eenvoudigweg op "Terug naar gebieden" om terug te keren naar de oorspronkelijke sectie.

2. Categorieën

Het doel van dit onderdeel is het definiëren van de 6 maatregelcategorieën. De gebruiker kan ook de lijst met metingen in een categorie weergeven door op de naam ervan te klikken. Zodra de lijst met metingen wordt weergegeven, kunt u door een maatregel te selecteren de kenmerken ervan bekijken. Klik op "Terug naar categorieën" om terug te keren naar de oorspronkelijke sectie.

3. Maatregelen

De sectie "Maatregelen" toont alle bestaande maatregelen in de toolkit. Net als in de "categorieën" sectie, klikt u op de naam van de maatregel om de kenmerken weer te geven. Klik eenvoudigweg op "Terug naar maatregelen" om terug te keren naar de oorspronkelijke sectie.

4. Toolkit

Het laatste onderdeel is de toolkit. De gebruiker moet een of meer criteria selecteren op basis van zijn behoeften. Het is mogelijk om tot 5 criteria te selecteren die verschillende voorstellen bevatten.

 1. Areas
  • Tertiair stedelijk gebied
  • Dicht stedelijk gebied
  • Suburbane omgeving
  • Gemengd Peri-stedelijk gebied
  • Residentieel Peri-stedelijk gebied

 2. Competentieniveau
  • Gemeentelijk
  • Regionaal
  • Federaal
  • Privaat

 3. Categorieën
  • Betrokkenheid van belanghebbenden
  • Bewustwording van eco-logistiek
  • Financiële instrumenten
  • Nieuwe technologieën
  • Regelgevende maatregelen
  • Ruimtelijke ordening en infrastructuur

 4. Kosten
  • Soft (Low cost of implementation)
  • Hard (High cost of implementation)

 5. Implementatie
  • Pull (Enforcement)
  • Push (Incentive)

Door de geselecteerde criteria in te voeren, toont de tool de maatregelen die overeenkomen met deze selectie, samen met hun beschrijvingen. Door op de naam van de maatregel te klikken, kunt u de bovenstaande kenmerken weergeven. Klik op "Terug naar Toolkit" om terug te keren naar het begingedeelte.ConsortiumDe onderzoeksgroep Mobiliteit en Logistiek van de VUB Mobilise is toonaangevend in onderzoek naar de sociaaleconomische aspecten van stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek met 35 onderzoekers met een interdisciplinair profiel. We hebben aanzienlijke ervaring in het werken met stedelijke belanghebbenden over onderwerpen zoals beleidsimpactanalyse, prognose, participatieve planningsmethoden, rechtvaardigheidsbeoordeling en inclusief vervoer. De voorbije 5 jaar heeft de groep 29 projecten (mede)gefinancierd door Europese, nationale en regionale overheden (bv. IWT, VLAIO, Innoviris, BIM, FWO, ...) en door industrieën (COMEOS, Colruyt, ...). VUB Mobilise heeft veel ervaring in het werken met stedelijke stakeholders rond thema's zoals beleidsimpactanalyse, participatieve planningsmethodes, billijkheidsbeoordeling en inclusie. Onze missie is 'de overgang naar een meer duurzaam en inclusief mobiliteits- en logistiek systeem versnellen'. Meer informatie is te vinden op: https://mobilise.research.vub.be/Fishermen is opgericht om de synergie van innovatie en positieve verandering te omarmen. Als atelier ligt de focus op het leveren van praktische diensten voor projecten die een betekenisvolle impact hebben op de wereld. Fishermen wordt vertegenwoordigd door Johan Peeters.

Johan is een doorgewinterde professional met uitgebreide ervaring in het stimuleren van positieve verandering. Door zijn expertise heeft hij een reputatie opgebouwd als expert op het gebied van duurzame last mile services.

Voor de bpost-groep leverde hij een innovatief concept voor emissievrije pakketbezorging dat al werd bekroond met de Environmental Achievement of the Year award (2021) en is opgenomen in de toolbox van het World Economic Forum voor het koolstofvrij maken van stedelijke ecosystemen. Geverifieerde resultaten van de Universiteit van Brussel (VUB-MOBILISE) hebben aangetoond dat zijn aanpak niet alleen duurzaam is, maar steden wereldwijd ook echte voordelen oplevert.

Zijn toewijding om een positieve impact op de wereld te hebben is duidelijk zichtbaar in zijn werk. Zijn vermogen om een brug te slaan tussen industrieleiders, overheidsfunctionarissen en lokale inwoners heeft een enorme hoeveelheid toepasbare inzichten opgeleverd die kunnen worden ingezet voor steden over de hele wereld.
De Universiteit van Luik wordt vertegenwoordigd door twee teams: een van de School of Management (HEC) en een ander van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen (FSA) en het Lepur onderzoekscentrum.
Binnen HEC is Sabine Limbourg professor Logistiek en vicepresident Logistiek in Wallonië. Ze leidt de specialisatie "Global Supply Chain Management" en richt zich op onderzoek in verband met het programma voor duurzame ontwikkeling dat door alle VN-lidstaten is aangenomen. Haar onderzoek heeft bijgedragen tot de verbetering van beslissingsondersteunende systemen. Voor bpost heeft Tanguy Baiwir een beslissingsondersteunende tool ontwikkeld voor de optimale keuze tussen verschillende transportmiddelen, waaronder bakfietsen en bedrijfsvoertuigen. De tool houdt rekening met verschillende parameters om de optimale omgeving voor hun gebruik te definiëren en evalueert nieuwe logistieke oplossingen, inclusief geschikte infrastructuren. Sabine Limbourg en Tanguy Baiwir zijn momenteel betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe economische modellen gebaseerd op samenwerkingsverbanden die gegevens of middelen van exploitanten delen (bijv. cyclo-logistiek, interstedelijk) om een bredere markt te bestrijken en schaalvoordelen te genereren en tegelijkertijd de milieueffecten te verminderen.
Op FSA-niveau maken professor Jacques Teller (Stedenbouw en Regionale Ontwikkeling) en wetenschappelijk directeur Bruno Bianchet (Territoriale Ontwikkeling) het team compleet. Bruno Bianchet is gespecialiseerd in territoriale ontwikkeling, met name op het gebied van lokale economische ontwikkeling, waaronder handel en beheer van verstedelijkte gebieden. Hij heeft een uitstekende kennis van lokale actoren, zowel publiek als privaat, en leidt onderzoeksactiviteiten met betrekking tot economische ontwikkeling en stedelijke dynamiek in het kader van de Permanente Conferentie voor Territoriale Ontwikkeling (CPDT). Hij houdt ook toezicht op acties in verband met het stedenbeleid, waaronder het Platform van Waalse Steden en het contactpunt voor het URBACT-programma. Jacques Teller is professor stedelijke planning en regionale ontwikkeling en staat aan het hoofd van het LEMA-team, dat deel uitmaakt van de onderzoekseenheid Urban & Environmental Engineering. Hij is lid van de wetenschappelijke comités van het Efficacity Research Institute en de leerstoel Eco-design of Built Environments and Infrastructures. Zijn onderzoek richt zich op inclusieve en duurzame steden op verschillende schaalniveaus en is gericht op bestuursmodellen die zijn aangepast aan de hedendaagse stedelijke uitdagingen. Hij heeft gewerkt aan de interactie tussen mobiliteit en stedelijke planning in verschillende onderzoeksprojecten voor het CPDT en FEDER projecten (Wal-e-Cities MOV).De toolkit werd in opdracht van Kabinet De Sutter ontwikkeld door onderzoeksgroep Mobilise (VUB), Fishermen en onderzoeksgroepen LEPUR en HEC van de Universiteit van Luik. FOD Mobiliteit and Vervoer financierde het project.